Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimo sąlygos nustatytos  remiantis: LRCK, LR ūkio  ministro 2001 m. birželio 29 įsakymu nr.  217 „DĖL DAIKTŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

Jeigu gavus prekę, Jūs pastebėjote, kad per klaidą Jus pasiekė netinkamos kokybės prekė, Jūs turite teisę reikalauti:
1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;
3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;
5. pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Jums reikia pateikti raštišką prašymą, kuriame nurodomi prekės trūkumai ir Jūsų pasirinktas vienas iš šių taisyklių  punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama pirkimą-pardavimą patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas.


Prašome atkreipti dėmesį, kad Jūs galite pasinaudoti šių taisyklių nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.